חדשות וסיפורים

170
תיקוני בתים
2500
חבילות לחג נתרמו
22
תכניות סיוע בשנה
5000
יתומים נתמכים בשנה
תיקון דוד שמש