Assistance for widow in plumbing and elementary products

לפני מספר ימים קיבלנו טלפון מציפי (שם בדוי) שביקשה מאיתנו בקשה קטנה – לפתוח סתימה בברז.
כמובן ששלחנו אליה אינסטלטור שיפתור את הבעיה.
הדבר היחיד שלא ידענו הוא שהבעיה היא הרבה יותר גדולה מפתיחה של סתימה.
לאחר שהאינסטלטור תיקן את הסתימה הוא התקשר אלינו ואמר שכדאי שנבדוק את המצב שם לעומק כיון שהוא ראה שאין שם מיטות בבית אלא רק מזרונים בודדים שעמדו בצד הסלון,
ביררנו את העניין ומסתבר שהילדים ישנים שם על מזרנים בסלון.
אנחנו ממש רוצים לקנות להם מיטות אבל בשביל זה אנחנו צריכים את עזרתכם.