לשמח את האלמנות

לכבוד אנשי חסד החשובים אחים אינפלד
ולכבוד כל הנדיבים והמסייעים לארגון "נחזיק חזק"!

 

רציתי להודות לכם על הדרך הייחודית שבחרתם בה כדי לשמח את האלמנות.
אין צורך לפרט כמה קשה נפשית ופיזית התקופה לשני החג, החסר מורגש בחצות ופתאום מגיע לטיפה בדמות תלושים לקניות בגדים לחג, את המשבצת:
" חייב אדם לשמח בני ביתו ברגל… נשים במאי?… בבגדים ציבעוניים" אתם מצליחים למלאות בכבוד.

יהי רצון שה' ימלא את כל המשבצות שלכם בשפע טובה וברכה!

 

בתודה והערכה
צפורה. ש