נדיבי עם

ערב ר"ח סיוון תשע"ט

 

לתורמים החשובים,
ולכל העוסקים והמסיעים!

נדיבי עם, רחמנים בני רחמנים
חסד בשלוב חכמה- בזה אתם מהדרים
זוכים לקים ברוח ובגוף גמילות חסדים,
ימים ולילות טורחים לרוחתינו ומשקיעים
קרבת אלוקים- במידותיו אתם דבקים!

חגים קרבים, אלמנות ויתומים אתם משמחים,
זוכים אנו על ידכם, להתפלל בקברי צדיקים.
קודב"ה ישפיע עליכם עד בלי די ברכות ממרומים!

 

 

בהוקרה ותודה כנה!
משפחת ק. מושב קוממיות