הבעת הלב

אבקש להכיר תודה, להוקיר, לייקר ולהודות מעומק ליבי, ולהביע את עומק רגשותיי, על שבזכותכם, ורק בזכותכם בס"ד אני זוכה ב"ה להכניס את חג הפסח ושאר החגים בכבוד, לארח את ילדי ולשמוח בחג.

כמו גם בעת שמחות ובפרט בחתונה אחרונה של בני כמר חיים שמחה היקר, שלולא עזרתכם לא הינו יכוים להתחיל בהכנות לחתונה ולחג.

כל התרומות, העזרות והתמיכה, שאני מקבלת ממכם, משמחות אותי ומשפר את מצבי, בזכות זה אני יכולה להיות אמא שמחה, אמא שלווה ולהעניק לילדי את החסר להם.

הלוואי והיו בידי יכולת להעניק ולהוקיר אתכם כראוי, לבטא את גודל העזרה ולהעביר לתורמים את גודל הזכות, ולהביע כיצד העזרה הקטנה וכ"ש גדולה, נותנת לנו כח נפשי ומעשי להמשיך לחיות ולהודות להשי"ת על כל טובות.

הנני רק יכולה לברך אתכם, שתזכו בכל טוב ממש, באושר, שמחה, בריאות אריכות ימים, נחת מהילדים, שלוות הנפש, שמחה, עושר וכבוד, הרחבה בכל העניינים, שיתמלאו כל משאלות לבכם ושאיפתכם, שתשמעו אך ורק בשורות טובות, ולא יארע לכם שום עוגמת נפש כל ימי חייכם, שתזכו לקבל פני משיח צדקנו במהרה בימנו.

 

מכל הלב
נחמה. ש. ירושלים

הבעת הלב