הגר"ג אדלשטיין שליט"א נותן את המלצתו לארגון המוסר את נפשו למען יתומים ואלמנות, "נחזיק חזק"