הוקרה לפעילות הענפה של ארגון "נחזיק חזק"

הוקרה לפעילות העינפה של ארגון "נחזיק חזק"

איזה אור היה נסוך באולמי ווגשל בבני ברק שהתווסף לאור הגדול של יום פורים הקדוש, לנו ההאלמנות והיתומים שהשתתפנו בשמחת פורים שנערכה לכבודנו ולטעמינו בלי פרסומות וכו' – אלא שמחת חג אמיתית וכנה. קריאת המגילה נשמעה ברוב קשב לאחר שנים שהיה קשה לנו עם הדבר באו האחים ר' עזר אל ור' יעקב איינפלד, ודאגו לנו שנוכל לשמוע קריאת המגילה מפי בעל קורא מעולה תלמיד חכם מובהק, יחד עם ילדינו שהחיו' שמחים ועליזים כמנהג הילדים. ולאחר מכן אנו שומעות את התזמורת בקול ששון ושמחה, תוך שאנו מוזמנות לסעודת חג ליד שולחנות ערוכים בכל מילי דמיטב ובאוירה מרוממת ומשובחת.

על כל אלה רצינו לשבח את ארגון "נחזיק חזק" ואשר פעל עבורנו א. האפשרות לשמוע קריאת מגילה באוירה שכזאת ב. שמחת חג מרוממת ג. הבאתו של המשפיע הדגול הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א, שחיזק לבבות, ושמח עם היתומים ורקד איתם בעוז. ד. המתנות הרבות המורעפות עלינו בכל עת ה. הבגדים החדשים שאנו מקבלות מארגון "נחזיק חזק" של האחים איינפלד היקרים והכל בטוב טעם ו. ואחרון חביב – תיקוני הבית לפני חג הפסח הבעל"ט, אחרי ששנים רבות לא היה מי שיטפל בכך וישים לב לפרטים הקטנים – מה שעושה את ההבדל בין בית מוזנח לבית מטופח.

ועל כל אלו ולכן, אנו מעטירים ברכה בשמנו ובשם ילדינו על כל מה שהם עושים ופועלים למעננו, ונזכה במהרה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים בבנין בית המקדש במהרה בימינו אכי"ר.

ל.ד.
בני ברק