המלצה חמה מרב הכותל והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ

"בואו ונחזיק טובה להני תרי דדהבא הרה"ח עזריאל איינפלד והרה"ח יעקב איינפלד הי"ו על פועלם המבורך.

זכות גדולה הייתה לי להיחשף לפעילות הייחודית של ארגון "נחזיק חזק" – שהם עומדים בראשו העוסק בחסד ייחודי בבחינת 'מת מצווה',

בהמצאת סיוע וכתף למשפחות יתומים ואלמנות בדרך כה ייחודית.

 

אין צורך לתאר את הסבל הרב שעובר על המשפחות אשר איבדו את יקיריהן ל"ע. הלב נצבט בכל פעם,

כאשר חסרונו של האב מורגש – בהווי המשפחתי של השבתות והחגים, בציוני דרך מיוחדים במהלך השנה,

ובחלל הגדול שנפער בקרב האם והילדים הרכים בהילקח מקור המשען האהוב מחייהם, בצוק עתים זה,

נאלצות האלמנות הללו, אשר ראש משפחתן נלקח לעולם האמת, ליטול בו זמנית גם את תפקידו של האב המחנך,

הגב האיתן של המשפחה. ותפקיד אינו קל עבורן בהיבטים רבים…

 

על כן הנני מצטרף לקרוא לאחינו בני ישראל להיחלץ חושים לטובת מפעל זה. לתמוך בו בעין יפה וברוח נדיבה

למען המשך קיומו והגברת מפעליו החשובים. וכל התומכים והמסייעים לפעילות קודש זו הם שותפים לדבר מצווה גדולה."